top of page

Dogfen CA3 – ANGEN EI CHYFIEITHU?

"Peidiwch byth â gwneud yfory yr hyn y gallwch chi ei wneud heddiw."

10 Awgrym Adolygu ar gyfer TGAU  - gan gyn-fyfyrwyr

  1. Crëwch amserlen adolygu

  2. Cymerwch egwyl yn rheolaidd

  3. Defnyddiwch fapiau meddwl i gysylltu syniadau

  4. Dewch i ddeall beth yw eich arddull dysgu

  5. Gweithiwch efo cyd-ddisgyblion

  6. Defnyddiwch YouTube i helpu esbonio darnau allweddol

  7. Defnyddiwch TGAU Pod a Bitesize

  8. Edrychwch ar gyn-bapurau 

  9. Ymarfer, Ymarfer, Ymarfer

  10. Peidiwch â chael pwl o banig!

Screenshot 2020-08-18 at 21.11.58.png
Our Mission
bottom of page