top of page

Asesiad

Asesiadau Blwyddyn 11 2021

CELF A DYLUNIO

SAESNEG IAITH & LLEN

FFRANGEG

HANES

MATHEMATEG

DYLUNIO CYNNYRCH

HYFFORDDIANT CHWARAEON

ASTUDIAETHAU BUSNES

GWEITHREDIADAU DIGWYDDIADAU

DAEARYDDIAETH

ARLWYO

FFOTOGRAFFIAETH

ADDYSG GREFYDDOL

CYMRAEG IAITH GYNTAF 

GWYDDONIAETH DWBL

FFASIWN A FABRICS

GOFAL IECHYD A CHYMDEITHASOL

TECHNOLEG GWYBODAETH

ADDYSG GORFFOROL

GWYDDONIAETH SENGL

CYMRAEG AIL IAITH 

Cerdd

bottom of page