top of page

ASESU A ADRODD I RHIENI CA 3

Dewiswch o'r Ddewislen ar y dde i gael gwybodaeth am:

"Cymerwch gyfrifoldeb am eich llwyddiant eich hun, chi sy’n berchen ar eich dyfodol!"

GWAITH TÎM

Yn Ysgol Uwchradd Caergybi credwn fod cyfathrebu da rhwng yr ysgol a'r cartref yn hanfodol i les a chynnydd academaidd pob disgybl, ac rydym yn rhoi gwerth mawr ar eich cefnogaeth a'ch ymwneud â llwyddiant a bywyd eich plentyn.

Rydym yn darparu hyfforddiant a chymorth rheolaidd i rieni yn CA 3 a CA 4 ar sut i gefnogi eich plentyn gan ddefnyddio'r feddalwedd ddiweddaraf a'r adnoddau ar-lein.

Screenshot 2020-08-18 at 21.13.19.png
DSC_7266.jpg

Setiau a Bandio

Fel rhiant, mae'n naturiol i chi boeni yma set neu fand mae eich plentyn. Mae hi bob amser yn werth cael gwybod drwy Reolwr Cynnydd eich plentyn pa ddulliau sydd wedi'u defnyddio i grwpio unigolion mewn pwnc.

Mae bob amser yn bwysig ystyried os yw eich plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei herio neu'n elwa o weithio ar gyflymder penodol, a heb deimlo ei fod wedi'i adael ar ôl.

bottom of page