top of page

LLYFRAU CRIST YUC

Mae Ysgol Uwchradd Caergybi yn cyflwyno Chromebooks ar gyfer addysg. Bydd pob plentyn yng Nghyfnod Allweddol 3 yn derbyn Llyfr Chrome i'w ddefnyddio'n barhaol ym mis Medi 2021. Ewch i wefan a chyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf a newydd am lyfrau Chrome yr YUC ar gyfer addysg.

bottom of page