top of page

Cwricwlwm Blwyddyn 9

Yn Ysgol Uwchradd Caergybi credwn y dylai disgyblion wybod beth maen nhw'n cael ei ddysgu ac yn bwysicaf oll sut y byddan nhw'n cael eu hasesu. Mae'r wybodaeth hon wedi'i chasglu yn y siwrneiau dysgu isod. Mae'r rhain yn ddogfennau byw sy'n cael eu hadolygu, eu mireinio a'u haddasu'n rheolaidd i ddiwallu anghenion pob un o'n disgyblion.

bottom of page