Noson Rhieni Rhithol Bl 11
Maw, 20 Ebr | https://yuc.schoolcloud.co.uk

Noson Rhieni Rhithol Bl 11

Dyma gyfle i drafod graddau dros dro eich plentyn ar gyfer yr haf.
Nid yw tocynnau ar werth

Time & Location

20 Ebr 16:00 – 18:00
https://yuc.schoolcloud.co.uk

About the Event

Dilynwch y ddolen a chofrestrwch eich apwyntiadau gydag athrawon unigol ar-lein. https://yuc.schoolcloud.co.uk

Os na allwch drefnu cyfarfod gydag athro penodol, yna ffoniwch Reolwr Cynnydd eich plentyn - Mr Dylan Williams (01407) 762219. Os byddwch chi'n gadael neges, bydd ein system yn e-bostio'r neges lais ato a bydd yn trefnu amser arall i drafod eich plentyn.