top of page

Cyfarfod â'r Tîm Bugeiliol

Mr Tristian Griffiths

Pennaeth Cynorthwyol 

📧 griffithst91@hwbcymru.net

Mr Tristian Griffiths yw'r arweinydd ar gyfer Cynhwysiant yn Ysgol Uwchradd Caergybi. Mae'n gyfrifol am y  strategol lles ein disgyblion yn ogystal ag ymddygiad a phresenoldeb. 

Mrs Hannah Jaques-Williams

Swyddog Cymorth Bugeiliol Blynyddoedd 7 ac 8

📧 jaques-williamsh5 @ hwbcymru.net

📞  01407 762219 est. 136

Mr Dylan Williams

Pennaeth Blwyddyn 9

📧 williamsd259@hwbcymru.net

📞  01407 762219 est. 128

Mrs Jodi Fielding

Pennaeth Blwyddyn 11

📧 maesingj16@hwbcymru.net

📞  01407 762219 est. 135

Miss Michelle Davies

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo)

📧 daviesm1871@hwbcymru.net

📞 01407 762219 est. 153

Mae Miss Davies yn gyfrifol am gydlynu darpariaeth ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae hi'n gyfrifol am sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Unigol (CDUau) yn cael eu datblygu a'u hadolygu'n briodol yn unol ag ethos Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn. Bydd Miss Davies hefyd yn Cyfrannu at Gynlluniau Addysg Bersonol (PEP) ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

 

 

 

Mrs Clare Owen

Swyddog Cynhwysiant a Dirprwy Swyddog Diogelu Dynodedig

📧 owenc121@hwbcymru.net

📞 01407 762219 est. 127

Mr Rob Fairest

Pennaeth Blwyddyn 10

📧 fairestr5@hwbcymru.net

📞  01407 762219 est. 129

Mr Steffan Taylor

Pennaeth Blwyddyn 12/13

📧 taylors57@hwbcymru.net

📞  01407 762219 est. 114

Mae Rheolwyr Cynnydd yn goruchwylio gofal bugeiliol a chynnydd academaidd eu priod grwpiau blwyddyn (gweler uchod).

 

Mae cyfrifoldebau rheolwr cynnydd yn cynnwys monitro cynnydd academaidd yr holl ddisgyblion yn eu grwpiau blwyddyn dynodedig, ynghyd â phresenoldeb, ymddygiad, lles a rheolaeth gyffredinol grŵp blwyddyn.

 

Os oes gennych bryder neu ymholiad dylech gysylltu â Swyddog Cymorth Bugeiliol eich plentyn yn y lle cyntaf, byddant yn eich cyfeirio at y rheolwr cynnydd os ydynt yn teimlo bod eich pryder mewn sefyllfa well gyda nhw a'u rôl.

 

Mae'r Cydlynydd Pontio yn gyfrifol am gydlynu rhaglen o ddiwrnodau trosglwyddo ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 yn YUC a chysylltu â chydweithwyr Cynradd i sicrhau bod disgyblion blwyddyn 6 mor barod ag y gallant fod ar gyfer Ysgol Uwchradd Caergybi. I gael mwy o wybodaeth am y Broses Drosglwyddo gweler y dudalen Pontio neu #YUCiFi ar gyfer ein Noson Agored Ar-lein.

bottom of page