top of page

PONTIO

Trosolwg o'r Broses Bontio yn Ysgol Uwchradd Caergybi.

WITHOUT BACKGROUND.png

Beth yw Pontio?

Gall symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd fod yn gyfnod pryderus i unrhyw berson ifanc, ond bydd proses pontio sydd wedi ei chynllunio'n dda rhwng cyfnodau cynradd ac uwchradd yn helpu i leihau unrhyw rwystrau i ddysgu, ac yn galluogi disgyblion i gyrraedd eu llawn botensial.

Yn Ysgol Uwchradd Caergybi rydym yn gweithio'n galed drwy gydol y flwyddyn ysgol i sicrhau bod ein proses bontio yn canolbwyntio ar y disgyblion – rydym ni am i'n disgyblion deimlo'n hyderus, yn gyffrous ac yn barod am eu bywyd ym Mlwyddyn 7!

Cyfarfod â'r Tîm

Mae'r Tîm Bugeiliol yn rheoli'r Broses Drosglwyddo o ddiwrnod cyntaf eich plentyn ym Mlwyddyn 6 hyd at ei dderbyn i Ysgol Uwchradd Caergybi a thu hwnt. Dyma'r aelodau staff y bydd eich plentyn yn dod i'w adnabod yn dda, a'ch pwynt cyswllt wrth ymholi neu rannu gwybodaeth gyda ni.

37.bmp

Mr Tristian Griffiths

Rheolwr Cynnydd Blwyddyn 7 ac 8 a Chydlynydd Pontio.

 

Mae Mr Griffiths yn goruchwylio cefnogaeth fugeiliol, cynnydd academaidd a rheolaeth gyffredinol yr ysgol is (gan gynnwys Pontio). Mae'n cyflwyno'i hun i ddisgyblion dalgylch cynradd ym mis Medi a dyma'r cysylltiad rhwng cynradd ac uwchradd trwy gydol y flwyddyn.

5.bmp

Mrs Hannah Jaques-Williams

Swyddog Cymorth Bugeiliol ar gyfer Blynyddoedd 7 ac 8.

 

Mrs Jaques-Williams yw'r pwynt cyswllt o ddydd i ddydd ar gyfer popeth bugeiliol i ddisgyblion a rhieni. Wedi'i lleoli yn Ystafell Pawb, Hwb y Tîm Bugeiliol cyfan, mae hi bob amser wrth law i sicrhau bod anghenion bugeiliol disgyblion yn cael eu diwallu. Cyflwynir disgyblion i Mrs Jaques-Williams ar eu Diwrnod Pontio cyntaf yn YUC.

Dogfennau o Ddiddordeb

Llyfryn Pontio 19-20

Diwrnodau Sefydlu Medi (Enghraifft)

Dyddiadau Calendr Cynradd / Uwchradd

Amserlen Bysiau Ysgol 2020

Cais i ddod yn Llysgennad Cyfnod Allweddol 3

bottom of page