top of page

GWISG YSGOL

Mae pob cyfnod allweddol yn newid gwisg ysgol i nodi'r cam nesaf yn eu taith addysgol.

Gweler isod y rhestr o eitemau ac offer unffurf hanfodol sydd eu hangen wrth ymuno â thîm YUC. 
 • Siwmper ysgol gyda bathodyn ysgol (gellir ei brynu o Siopau M&E neu Little Treasures Personal Embroidery)

  • Blwyddyn 7, 8 a 9 - Siwmper Werdd

  • Blwyddyn 10 a 11 - Siwmper Lwyd

  • Blwyddyn 12 a 13 - Siwmper Ddu 

 • Tei clip (Gellir prynu tei blynyddoedd 7-11 o siopau lleol) 

 • Gellir prynu teis Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 o'r ysgol ar y diwrnod cyntaf yn ôl. 

 • Crys gwyn/blows (llewys hir neu fer) 

 • Trowsus llwyd tywyll neu ddu/sgertiau llwyd tywyll neu ddu  (Gall merched wisgo trowsus neu sgertiau) 

 • Esgidiau du - rhaid iddynt fod yn ddu i gyd, a gallant fod yn esgid neu trainer. 

 • Pecyn Addysg Gorfforol - crys a siorts du plaen neu siorts du gyda logo bach (gellir prynu crysau Addysg Gorfforol o siopau lleol)

 • Bag ysgol sy'n ddigon mawr i ffitio llyfrau/ffeiliau A4 

 • Câs pensiliau gydag offer ysgrifennu priodol. (Beiros/pensiliau/miniwr/rwber/pren mesur/cyfrifiannell wyddonol)

 • Côt ysgol

"Rwy'n hoffi cael gwisg ysgol oherwydd

Byddwn i wedi rhedeg allan o ddillad mewn 2 ddiwrnod ".

bottom of page